Protokoll

De länkade filerna är i pdf-format. Du behöver en pdf-läsare för att kunna läsa filerna.

Väg- och samfällighetsföreningen

Årsmöte 2021

arsmote2020.pdf

vag_samfallig20190518.pdf

 

Vägföreningen   Samfällighetsföreningen
2018-05-19 2018-05-19
2017-05-13 2017-05-13
2016-05-14 2016-05-14
2015-05-16 2015-05-16
2014-07-12 2014-07-12
2013-06-29 2013-06-29
2012-07-07 2012-07-07
2011-07-16

2011-07-16